Xốp bọc hàng Dizota
màng xốp hơi Dizota

Xốp bọc hàng bán lẻ

Cuộn xốp hơi

Mút xốp Pe Foam

Giá bán :290,000
Giá bán :650,000
Giá bán :450,000
Giá bán :750,000